E moll-ban vannak a Szent László plébániatemplom harangjai

A Szent László plébániatemplomnak 4 harangja van: 3 a toronyban, 1 a nyugati oldalhajóban. A három harang egy E moll hármashangzatot eredményez, amelyek hangjai a következők és egyszerre 10:55-kor szólal meg: Jézus Szíve nagyharang, e1 alaphangú Szent László harang, g1 alaphangú Szent Kereszt lélekharang, h1 alaphangú Jézus Szíve nagyharang 854 kg-os,…